Érettségi vizsga

Az idegen nyelvi érettségi a hazai nyelvoktatásban bekövetkezett változásokat tükrözi és alkalmazkodik az Európai Tanács idegennyelv­oktatásra vonatkozó ajánlásaihoz.

Célunk, hogy tanulóink megismerjék a vizsga menetét, feladatait és értékelését. Ennek érdekében mintafeladatsorokkal segítjük a felkészülést, ami azt jelenti, hogy a vizsgán hasonló feladatok fordulnak majd elő.

A vizsgáról részletesebben az alábbiakban tájékozódhat:

Középszint Emelt szint
Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga
180 perc 15 perc 240 perc 20 perc
117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

 

Középszintű vizsga

Időtartam (perc) Arány (%) Pont
Írásbeli vizsgarész Olvasott szöveg értése 60 22 33
Nyelvhelyesség 30 12 18
15 perc szünet
Hallott szöveg értése 30 22 33
Íráskészség 60 22 33
Szóbeli vizsgarész Beszédkészség 15 22 33
Összesen: - 100 150

A közép szintű vizsga két nyelvi szintet fog át: az Európa Tanács skálájának A2-B1 szintjeit. Az eltérő képesség-és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőzetesség elve érvényesül. A központi feladatsorokat úgy állítják össze, hogy az A2 szinten lévő vizsgázók is le tudják tenni a vizsgát.

 

Emelt szintű vizsga

Időtartam (perc) Arány (%) Pont
Írásbeli vizsgarész Olvasott szöveg értése 70 20 30
Nyelvhelyesség 50 20 30
15 perc szünet
Hallott szöveg értése 30 20 30
Íráskészség 90 20 30
Szóbeli vizsgarész Beszédkészség 20 20 30
Összesen: - 100 150

Az emelt szintű vizsga az Európa Tanács skálája B2 szintjének felel meg. Az eltérő képesség- és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőzetesség elve érvényesül.