ITK-ORIGO

KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER

B1 (alapfok) – TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ

Szóbeli (B1)
Nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám Teljesítési minimum
Feladat Vizsgarész
Beszédkészség Irányított beszélgetés
(az egyik vizsgáztatóval, általános témákról)
Kb. 3-4 perc Kb. 10 perc 40* pont 16 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján)
(két kihúzott kép közül választható)
Kb. 3-4 perc
Szituációs párbeszéd
(egy kihúzott szerepjáték alapján)
Kb. 3-4 perc
Beszédértés Hallott szöveg értése (hangfelvétel)
(egy rövid párbeszéd és egy rövid összefüggő szöveg háromszori meghallgatása; két különböző feladattípus:
- a szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása;
- a szövegre vonatkozó magyar nyelvű táblázat kitöltése.)
egyenként kb. 1-1,5 perc Kb. 15 perc 20 pont 8 pont
Szóbeli összesen: 60 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
36 pont (60%)
Írásbeli (B1)
Nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám Teljesítési minimum
Szövegértés Olvasott szöveg értése
(autentikus idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)
60 perc
(tetszés szerint osztható be)
Ajánlott megoldási idő:
25-10-25 perc
20 pont 8 pont
Közvetítés Közvetítés idegen nyelvről magyarra
(idegen nyelvű szöveg információtartalmának közvetítése egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára, az utasításban meghatározott kommunikációs helyzetnek megfelelően)
10 pont 4 pont
Íráskészség Irányított fogalmazás
(rövid levél/üzenet/e-mail írása meghatározott kommunikációs helyzetben, irányítási szempontok alapján)
20 pont 8 pont
Írásbeli összesen: 50 pont
Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
30 pont (60%)
Komplex (szóbeli + írásbeli) vizsga összesen: 110 pont

 

B2 (középfok) – TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ

Szóbeli (B2)
Nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám Teljesítési minimum
Feladat Vizsgarész
Beszédkészség Irányított beszélgetés
(az egyik vizsgáztatóval, általános témákról)
Kb. 5-6 perc Kb. 15 perc 50* pont 20 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján)
(két kihúzott kép közül választható)
Kb. 4-5 perc
Szituációs párbeszéd
(egy kihúzott szerepjáték alapján)
Kb. 4-5 perc
Beszédértés Hallott szöveg értése (hangfelvétel)
(standard beszédtempóban felolvasott, szerkesztett célnyelvi szöveg(ek) háromszori meghallgatása;
a szöveg(ek)re vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)
Kb. 2-2,5 perc Kb. 20 perc 20 pont 8 pont
Szóbeli összesen: 70 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
42 pont (60%)
Írásbeli (B2)
Nyelvi készség Feladattípus Időtartam Terjedelem Pontszám Teljesítési minimum
Nyelvismeret Nyelvismereti feladatsor
(feleletválasztós tesztkérdések nyelvtani és lexikai ismeretek mérésére)
30 perc (szótár nélkül) 50 egység 15 pont nincs
Közvetítés Közvetítés idegen nyelvről magyarra
(általános témájú, autentikus idegen nyelvű szöveg – legtöbbször újságcikk – fordítása)
150 perc (szótár használható) 1000-1200 leütés 20 pont 8 pont
Íráskészség Irányított fogalmazás
(levél írása meghatározott kommunikációs helyzetben, két téma közül választható magyar nyelvű irányítási szempontok alapján)
17-20 sor 20 pont 8 pont
Szövegértés Olvasott szöveg értése
(autentikus idegen nyelvű sajtócikkre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)
3000-3200 leütés 25 pont 10 pont
Írásbeli összesen: 80 pont
Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
48 pont (60%)
Komplex (szóbeli + írásbeli) vizsga összesen: 150 pont

 

C1 (felsőfok) – TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ

Szóbeli (C1)
Nyelvi készség Feladattípus Időtartam Pontszám Teljesítési minimum
Feladat Vizsgarész
Beszédkészség Irányított beszélgetés
(az egyik vizsgáztatóval, általános témákról)
Kb. 7-8 perc Kb. 20 perc 60* pont 24 pont
Önálló témakifejtés (kép alapján)
(két kihúzott kép közül választható)
Kb. 5-6 perc
Szituációs párbeszéd
(egy kihúzott szerepjáték alapján)
Kb. 6-7 perc
Beszédértés Hallott szöveg értése (hangfelvétel)
(standard beszédtempóban felolvasott, szerkesztett célnyelvi szöveg(ek) kétszeri meghallgatása;
a szöveg(ek)re vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)
kb. 2,5-3 perc Kb. 20 perc 20 pont 8 pont
Szóbeli összesen: 80 pont
Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
48 pont (60%)
Írásbeli (C1)
Nyelvi készség Feladattípus Időtartam Terjedelem Pontszám Teljesítési minimum
Nyelvismeret Nyelvismereti feladatsor
(feleletválasztós tesztkérdések nyelvtani és lexikai ismeretek mérésére
30 perc (szótár nélkül) 50 egység 15 pont nincs
Közvetítés Közvetítés magyarról idegen nyelvre
(autentikus magyar újságcikk kb. fele terjedelmére tömörített tartalmának közvetítése idegen nyelven, öt magyar nyelvű vázlatpont alapján)
240 perc (szótár használható) 1300-1500 leütés 20 pont 8 pont
Közvetítés idegen nyelvről magyarra
(általános témájú, autentikus idegen nyelvű szöveg – legtöbbször újságcikk – fordítása)
2000-2400 leütés 20 pont 8 pont
Íráskészség Irányított fogalmazás
(levél írása meghatározott kommunikációs helyzetben, két téma közül választható magyar nyelvű irányítási szempontok alapján)
17-20 sor 20 pont 8 pont
Szövegértés Olvasott szöveg értése
(autentikus idegen nyelvű sajtócikkre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)
4000-4200 leütés 25 pont 10 pont
Írásbeli összesen: 100 pont
Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)
60 pont (60%)
Komplex (szóbeli + írásbeli) vizsga összesen: 160 pont

 

Vizsgaidőpontok:
www.itk.hu

Információ

Levélcím: 1431 Bp., Pf.: 139.
Telefon: 459 – 9614, 459 – 9615, 459 – 9617
E-mail:  info@itk.hu
Honlap:  www.itk.hu