BME

ÁLTALÁNOS EGYNYELVŰ

A BME Nyelvvizsgaközpont 2013-ban a már megszokott általános kétnyelvű vizsgái mellett bevezette az általános egynyelvű vizsgalehetőséget.

A nyelvvizsgákat három szinten lehet letenni:

  • B1 – alapfok
  • B2 – középfok
  • C1 – felsőfok

A három szinten 5 nyelvből lehet nyelvvizsgát tenni:

  • angol, német, olasz, spanyol, francia

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha az elérhető összpontszám legalább 60%-át teljesíted úgy, hogy emellett valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallás utáni értés, írásbelinél íráskészség, olvasott szöveg értése) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléred.

 

A BME általános EGYNYELVŰ nyelvvizsgák tartalma

ALAPFOK (B1)

Feladat típusa

Feladatok  száma

Idő

Max.
pont-
szám

Teljesítési minimum
40 %

A vizsga sikeres
60%-tól

szóbeli Beszédkészség személyes beszélgetés 5 – 6 kérdés kb.15 perc 45 18 pont 54 pont
beszélgetés kép/ek alapján 5 – 6 gond. egység
szituációs feladat 1 rövid szituáció
Hallott szöveg értése jegyzetkészítés 10 címszó kb.20 perc 25 18 pont
igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 20
írásbeli Íráskészség Irányított fogalmazás 4 szempont 85perc 30 12 pont 36 pont
Olvasott szöveg értése szituációk+szövegek összekapcsolása 5 összekapcsolás 10 12 pont
kérdésekre rövid válasz 10 kérdés 20

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható

KÖZÉPFOK (B2)

Feladat típusa

Feladatok száma

Idő

Max.
pont-

szám

Teljesítési minimum
40 %

A vizsga sikeres
60%-tól

szóbeli Beszédkészség személyes beszélgetés 6 – 7 kérdés kb.15 perc 60 24 pont 72 pont
önálló témakifejtés kép/ek alapján 5 – 6 gond. egység
szituációs feladat 1 rövid szituáció
Hallott szöveg értése jegyzetkészítés 10 címszó kb.20 perc 30 24 pont
igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 30
írásbeli Íráskészség Irányított fogalmazás 4 szempont 130 perc 35 14 pont 42 pont
Olvasott szöveg értése szövegrészek összekapcsolása 5 összekapcsolás 5 14 pont
kérdésekre rövid válasz 10 kérdés 20
lyukas szöveg kiegészítése menüből 10 kiegészítés 10

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható

FELSŐFOK (C1)

Feladat típusa

Feladatok száma

Idő

Max.
pont-

szám

Teljesítési minimum
40 %

A vizsga sikeres
60%-tól

szóbeli Beszédkészség személyes beszélgetés 6 – 8 kérdés kb.20 perc 75 30 pont 81 pont
önálló témakifejtés kép/ek alapján egy téma
szituációs feladat 1 rövid szituáció
Hallott szöveg értése jegyzetkészítés 10 címszó kb. 30 perc 40 24 pont
igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 20
írásbeli Íráskészség irányított fogalmazás 4 szempont 150 perc 45 18 pont 51 pont
Olvasott szöveg értése szövegrészek összekapcsolása 10 összekapcsolás 10 16 pont
kérdésekre rövid válasz 10 kérdés 20
lyukas szöveg önálló kiegészítése 10 kiegészítés 10

Az írásbeli részvizsga valamennyi feladatához nyomtatott szótár használható

 

ÁLTALÁNOS KÉTNYELVŰ

A BME Nyelvvizsgaközpontban 2000. november óta lehet általános kétnyelvű nyelvvizsgát tenni.

A nyelvvizsgákat három szinten lehet letenni:

  • B1 – alapfok
  • B2 – középfok
  • C1 – felsőfok

A három szinten 7 nyelvből lehet nyelvvizsgát tenni:

  • angol, francia, holland, német, olasz, orosz, spanyol

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha az elérhető összpontszám legalább 60%-át teljesíted úgy, hogy emellett valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallás utáni értés, írásbelinél íráskészség, olvasott szöveg értése és közvetítés) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléred.

 

A BME általános kétnyelvű nyelvvizsgák tartalma

ALAPFOK (B1)

Feladat típusa

Feladatok  száma

Idő

Max.
pont-

szám

Teljesítési minimum 40 %

A vizsga sikeres 60%-tól

szóbeli Beszédkészség személyes beszélgetés 5 – 6 kérdés kb. 15 perc 45 18 pont 54 pont
beszélgetés kép/ek alapján 5 – 6 gond. egység
szituációs feladat 1 rövid szituáció
Hallott szöveg értése jegyzetkészítés 10 címszó kb. 20 perc 25 18 pont
igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 20
írásbeli Nyelvismeret lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel 15 kiegészítés 20 perc 15 - 54 pont
Íráskészség irányított fogalmazás (levél)* 4 szempont 85 perc 30 12 pont
Olvasott szöveg értése kérdésekre válaszadás* 10 inf. egység 30 12 pont
Közvetítés információközvetítés magyarul* 5 inf. egység 15 6 pont

* Nyomtatott szótár használható

 

KÖZÉPFOK (B2)

Feladat típusa

Feladatok száma

Idő

Max.
pont-

szám

Teljesítési minimum 40 %

A vizsga sikeres 60%-tól

szóbeli Beszédkészség személyes beszélgetés 6 – 7 kérdés kb. 15 perc 60 24 pont 72 pont
önálló témakifejtés kép/ek alapján 5 – 6 gond. egység
szituációs feladat 1 rövid szituáció
Hallott szöveg értése jegyzetkészítés 10 címszó kb. 20 perc 30 24 pont
igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 30
írásbeli Nyelvismeret lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel 20 kiegészítés 45 perc 10 - 72 pont
feleletválasztós tesztfeladatok 30 kiegészítés 15
Íráskészség irányított fogalmazás (levél)* 4 szempont 160 perc 35 14 pont
Olvasott szöveg értése szövegrészek, állítások összekapcsolása* 5 hozzárendelés 10 12 pont
kérdésekre válaszadás* 10 inform. egység 20
Közvetítés fordítás idegen nyelvről magyarra* kb. 220 – 250 szó 30 12 pont

* Nyomtatott szótár használható

 

FELSŐFOK (C1)

Feladat típusa

Feladatok száma

Idő

Max.
pont-

szám

Teljesítési minimum 40 %

A vizsga sikeres 60%-tól

szóbeli Beszédkészség személyes beszélgetés 6 – 8 kérdés kb.20 perc 75 30 pont 81 pont
önálló témakifejtés kép/ek alapján egy téma
szituációs feladat 1 rövid szituáció
Hallott szöveg értése jegyzetkészítés 10 címszó kb. 30 perc 40 24 pont
igaz-hamis – választásos feladat 10 állítás 20
írásbeli Nyelvismeret lyukas szöveg kieg. adott egységgel 5 kiegészítés 40 perc 5 - 99 pont
feleletválasztós tesztfeladatok 10 kiegészítés 10
lyukas szöveg önálló kiegészítése 10 kiegészítés 15
Íráskészség irányított fogalmazás (levél)* 4 szempont 180 perc 45 18 pont
Olvasott szöveg értése szövegrészek összekapcsolása* 10 hozzárendelés 20 24 pont
kérdésekre válaszadás* 10 kérdés 40
Közvetítés magyar szöveg összefogl. idegen nyelvre* 4 szempont 30 12 pont

* Nyomtatott szótár használható

 

Vizsgaidőpontok:
www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsganaptar/vizsga_elott

Vizsgadíjak:
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/vizsga-_es_eljarasi_dijak/vizsga_elott